Για να ξεκινήσουμε με την ενέργεια, ας πάμε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

Διάβασε τι σου λέει αυτή η ιστοσελίδα και μετά επέλεξε την υποκατηγορία: Μορφές Ενέγειας

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται η ενέργεια;

α) ........................................ β) ....................................

Μπορείς να πεις ποια μορφή ενέργειας μας δείχνουν οι δύο φωτογραφίες;

external image 1small.jpg external image 2small.jpg

............................... ..................................

Πήγαινε τώρα στη σελίδα που παρουσιάζει και άλλες μορφές ενέργειας.

Αφού μελετήσεις τη σελίδα, μπορείς να γράψεις με ποιες άλλες μορφές συναντάμε την ενέργεια;

α) ................................. β) .............................. γ) .................................. δ) ..........................

Μπορείς να κάνεις και την αντιστοίχιση της πάνω σειράς με την κάτω;


κινητική ενέργεια δυναμική ενέργεια


χημική ενέργεια ηλεκτρική ενέργεια θερμική ενέργεια πυρηνική ενέργεια


Πολύ καλά τα κατάφερες! Πήγαινε στα παιχνίδια και διάλεξε να παίξεις ένα που σου αρέσει!